JEDINI U GRADU!

PRIPREMA ZA

MEĐUNARODNO PRIZNAT ISPIT ACCA

Od posebne važnosti je za:

RAČUNOVOĐE, REVIZORE, INTERNE REVIZORE, KONSULTANTE, PORESKE SAVETNIKE, FINANSIJSKE DIREKTORE, MENADŽERE, ANALITIČARE, ZAPOSLENE U KONTROLINGU, PORTFOLIO MENADŽERE

ZA STUDENTE -50% POPUSTA!

4+1 GRATIS

4+1 povedite sa sobom još četiri osobe
i Vaš kurs će biti gratis.

ACCA је skraćenica od the Association of Chartered Certified Accountants, koja je vodeće međunarodno računovodstveno telo. ACCA kvalifikacije koje se stiču polaganjem ovog ispita priznate su od zemalja članica Evropske Unije i Ujedinjenih Nacija. Neke od poznatih svetskih kompanija koje ga priznaju su: KPMG, Pricewaterhouse Coopers (PwC), Sanofi-Aventis, UK Border Agency… U svim državama se smatra ekvivalentnim njihovim lokalnim kvalifikacijama. Visokog je standarda i takođe ekvivalentan  univerzitetskoj diplomi iz datih oblasti. Pokriva sve oblasti poslovanja od finansijskog izveštavanja i finansijske analize, bankarstva, konsaltinga, upravljačkog računovodstva, poslovnog oporezivanja i prava do revizije, kao i poslovne etike.

Cela kvalifikacija se sastoji od ukupno 14 delova. Već sama činjenica da ste počeli sa polaganjem ovih ispita, kao i sertifikat o položenih nekoliko delova od ukupnog broja omogućiće vam da se bolje kotirate u očima svog poslodavca.

Ukoliko kandidati u okviru programa smera na svom fakultetu imaju određene ispite koji su uključeni u ACCA, mogu biti izuzeti od polaganja istih. Ispit se polaže pri Britanskom Savetu. Rokovi za polaganje su dva puta godišnje.

Svaki nivo kursa vremenski je usklađen sa terminima polaganja.

Sprovodi ga predavač sa višegodišnjim iskustvom u domenu profesionalnih kurseva iz oblasti ekonomije (računovodstvo, revizija, bankarstvo, finansijska tržišta i finansijski posrednici, osiguranje, penzioni i investicioni fondovi, korporativne finansije, makroekonomija…). Naši klijenti na istoimenim kursevima su poznate firme, banke, ministarstva i Narodna Banka Srbije.

Zahtevani ulazni nivo engleskog jezika za pristupanje kursu je B2–C1. Ulazni test (za utvrđivanje nivoa kandidata) je besplatan.

Nastava je organizovana u skladu sa akreditovanim udžbenicima koji se sastoje od kombinacije teorijskih tema i njihove praktične primene kroz zadatke (a što će sve u celini biti obrađeno na časovima). Za periodičnu praktičnu proveru znanja imamo originalne testove koji su bili korišćeni u prethodnim rokovima, kao i odgovarajući dodatni materijali.