Cilj naših radionica je da Vas pripremimo za apliciranje za posao, naučimo da komunicirate na engleskom jeziku sa strankama i da Vas uvedemo u osnovne pojmove poslovne komunikacije i time znatno proširite svoj vokabular.

Šta ćete naučiti na našim radionicama?

Naučićete da potpuno samostalno napišete CV kao i da razgovor sa budućim poslodavcem obavite na engleskom jeziku.

Ako se zaposlite ili ste već zaposleni, pridružite nam se na druge dve radionice gde ćete savladati usmenu i pisanu komunikaciju.

Sastavićete mejl, izveštaj, ili ćete održati usmenu prezentaciju bez ikakve muke!

Kome su namenjene naše radionice? 

Namenjene su onima koji su zaposleni u firmama u kojima je komunikacija na engleskom ili sarađuju sa stranim tržištem, kao i onima koji planiraju da se zaposle u stranoj kompaniji.

Cena jedne radionice je  30 eur

PROMO cena za prijave do 5.11.  22 eur


Broj ljudi po grupi je ograničen.

* Vreme održavanja od 16h do 19h

a u cenu je uključen i materijal za rad.