CAE je skraćenica za Cambridge Advanced English.

Predstavlja nadogradnju nivoa FCE, a diploma koja se stiče polaganjem ispita na ovom nivou služi na engleskom govornom području kao dokument o poznavanju jezika na visokom nivou.

Diplome su akreditovane od odeljenja za međunarodne ispite prestižnog Cambridge Univerziteta i priznaju se u celom svetu.

Cambridge ispite treba da polažu:

Srednjoškolci i studenti koje žele ulaz na svetske univerzitete (osnovne studije, master, doktorske studije), jer se za studiranje na ovim univerzitetima zahteva potvrda o znanju engleskog jezika
Zaposleni u potrazi za profitabilnijim poslovima u zemlji i inostranstvu
Svi koji žele da odu u inostranstvo na kraće ili duže vreme u potrazi za boljom zaradom i kvalitetnijim životom. Potvrda o stepenu znanja engleskog jezika potrebna je za lakše dobijanje vize.
Svi koji nisu završili odgovarajući fakultet, a želeli bi da se bave predavanjem ili prevođenjem- sa CAE sertifikatom možete držati predavanja od 5. do 8. razreda.
CAE (Certificate of Advanced English) je ispit za one koji vladaju pisanim i govornim engleskim jezikom u većini profesionalnih i društvenih situacija i idealan je za one kojima je engleski potreban na poslu ili studijama.

Zašto polagati CAE ispit?
CAE sertifikat važi do kraja života.
CAE sertifikat je priznat širom sveta pri zapošljavanju ili upisu na studije.
Hiljade poslodavaca, univerziteta i vladinih organizacija službeno priznaju CAE kao potvrdu o znanju engleskog jezika na visokom nivou.
Kompanije kao što su Microsoft, Airbus, IBM i Pricewaterhouse Coopers priznaju vrednost CAE sertifikata pri zapošljavanju u njihovim predstavništvima u inostranstvu.
CAE Vam otvara put ka sticanju još više kvalifikacije iz engleskog jezika kao što je Certificate of Proficiency in English (CPE).
Šta dobijate pripremom za CAE?

CAE odgovara nivou C1 Zajedničkog evropskog referentnog jezičkog okvira (CEFR), koji sposobnost korišćenja nekog jezika izražava sa šest nivoa, od A1 do C2. Znanje jezika na nivou C1 podrazumeva, između ostalog:

Brzo čitanje sa razumevanjem akademskih tekstova,
Razumevanje kompleksnih stavova,
Pisanje jasnih, dobro strukturiranih i detaljnih tekstova,
Usmeno izražavanje sa velikim stepenom fluentnosti, i
Fleksibilnu upotrebu engleskog u društvenim, profesionalnim i akademskim situacijama.
Pripremajući se za CAE u Školi stranih jezika „Đuro Salaj“ steći ćete ove i slične jezičke veštine.

CAE ispit se sastoji iz pet delova:

Reading: 1 sat i 15 minuta

Proverava sposobnost razumevanja informacija sadržanih u književnim i drugim delima, novinama i časopisima.

Writing: 1 sat i 30 minuta

Proverava sposobnost sastavljanja dve različite vrste pisanih tekstva poput članka, izveštja, predloga i kritika.

Use of English: 1 sat

Proverava sposobnost vladanja gramatikom i vokabularom kroz različite vrste zadataka.

Listening: 40 minuta

Proverava sposobnost razumevanja govornih materijala, uključujući predavanja, radio-emisije, govore i razgovore.

Speaking: 15 minuta

Ovaj deo ispita polažete zajedno sa još jednim ili eventualno dva druga kandidata. Njime se proverava Vaša sposobnost da učestvujete u različitim vrstama interakcije sa drugima: sa ispitivačem, sa drugim kandidatima i samostalno.

CAMBRIDGE ISPITI NISU ISKLJUČIVO AKADEMSKI ORIJENTISANI; VEĆ KORISNI ZA SVE KOJI ŽELE BOLJU ZARADU I POSAO BEZ OBZIRA NA STEPEN STRUČNE SPREME.

Imamo i zvezdicu Britanskog Saveta za uspešnu saradnju koja se dodeljuje na osnovu broja kandidata koji su uspešno položili Cambridge ispite.

Za detaljnije informacije možete zakazati konsultaciju sa profesorom.

Pročitaj više