CAE je skraćenica za Cambridge Advanced English.

Predstavlja nadogradnju nivoa FCE, a diploma koja se stiče polaganjem ispita na ovom nivou služi na engleskom govornom području kao dokument o poznavanju jezika na visokom nivou.

Diplome su akreditovane od odeljenja za međunarodne ispite prestižnog Cambridge Univerziteta i priznaju se u celom svetu.

Predstavlja najviši nivo učenja engleskog jezika. Diploma o položenom ispitu na ovom nivou potvđuje da oni koji je poseduju suvereno vladaju govornim i pisanim engleskim jezikom. Posedovanje ove diplome stvara mogućnost zaposlenja kao predavača engleskog jezika u nekim privatnim školama u našoj zemlji.

CPE (Certificate of Proficiency in English) je ispit za one kojima je engleski na najvišem nivou potreban na poslu ili studijama.

Zašto polagati CPE ispit?

CPE sertifikat važi do kraja života.
CPE sertifikat je priznat širom sveta pri zapošljavanju ili upisu na studije.
Stotine poslodavaca, univerziteta i vladinih organizacija službeno priznaju CPE kao ptovrdu o znanju engleskog jezika na najvišem nivou.
Kompanije kao što su Coca-Cola, IBM, Nestle, Sony, Procter&Gamble i Nokia priznaju vrednost CPE sertifikata pri zapošljavanju u njihovim predstavništvima u inostranstvu.
Šta dobijate pripremom za CPE?

CPE odgovara niovu C2 Zajedničkog evropskog referentnog jezičkog okvira (CFR), koji sposobnost korišćenja nekog jezika izražava sa šest nivoa, od A1 do C2. Znanje jezika na nivou C2 podrazumeva, između ostalog:

Lako razumevanje praktično svega što se čuje i čita.
Hvatanje tačnih i potpunih beleški tokom prezentacija.
Razumevanje kolokvijalnih izraza.
Tečno diskustovanje o složenim i osetljivim pitanjima.
Precizno i fluentno izražavanje.
Pripremajući se za CPE u Školi stranih jezika „Đuro Salaj“ steći ćete ove i slične jezičke veštine.

CPE ispit se sastoji od pet delova:

Reading: 1 sat i 30 minuta

Provera sposobnosti razumevanja značenja pisanog engleskog jezika na nivou reči, rečenica, pasusa i celog teksta.

Writing: 2 sata

Provera sposobnosti sastavljanja različitih vrsta pisanih tekstova poput kratke priče, pisma, članka, izveštaja ili eseja, od kojih se svaki sastoji od 300-350 reči.

Use of English: 1 sat i 30 minuta

Kroz različite vrste zadataka proverava sposobnost vladanja gramatikom i vokabularom i sposobnost rezimiranja informacija.

Listening: 45 minuta

Proverava sposobnost razumevanja govornih materijala, uključujući predavanja, radio-emisije i obaveštenja za javnost.

Speaking: 19 minuta

Ovaj deo ispita polažete zajedno sa još jednim ili eventualno dva druga kandidata. Njime se proverava Vaša sposobnost da učestvujete u različitim vrstama interakcije sa drugima: sa ispitivačem, sa drugim kandidatima i samostalno.

CAMBRIDGE ISPITI NISU ISKLJUČIVO AKADEMSKI ORIJENTISANI; VEĆ KORISNI ZA SVE KOJI ŽELE BOLJU ZARADU I POSAO BEZ OBZIRA NA STEPEN STRUČNE SPREME.

Imamo i zvezdicu Britanskog Saveta za uspešnu saradnju koja se dodeljuje na osnovu broja kandidata koji su uspešno položili Cambridge ispite.

Za detaljnije informacije možete zakazati konsultaciju sa profesorom.

Pročitaj više