RADIONICE POSLOVNE KOMUNIKACIJE NA ENGLESKOM JEZIKU

Kao škola sa dugogodišnjom tradicijom u držanju nastave stranih jezika, znamo da je u današnje vreme neophodno dobro vladati engleskim jezikom u cilju podizanja efikasnosti rada kompanije i postizanja dobre međunarodne saradnje sa internacionalnim kompanijama.

Za Vas organizujemo vikend radionice engleskog jezika koje će se odnositi na pisanje CV-ja, intervju sa poslodavcem na engleskom jeziku, pisanje mejlova, izveštaja, beležaka, tačnije sve što se odnosi na usmenu i pisanu poslovnu komunikaciju,

Cilj naših radionica je da Vas pripremimo za apliciranje za posao, naučimo da komunicirate na engleskom jeziku sa strankama i da Vas uvedemo u osnovne pojmove poslovne komunikacije i time znatno proširite svoj vokabular.

RADIONICE:

1. Pisanje CV-ja na engleskom jeziku   6.jul

2.Priprema za intervju sa poslodavcem   13.jul

3.Pisana poslovna komunikacija (mejlovi, izveštaji, beleške)   20.jul

4. Usmena poslovna komunikacija (vođenje sastanka, držanje prezentacija)   27.jul

Radionice se održavaju svake subote počevši od 6.jula od 10h do 13h.

Cena svake sledeće radionice je 1900 dinara, a u cenu je uključen i materijal za rad.

Broj ljudi po grupi je ograničen.

Prijave na 063/374-666 i 063/427-548

Adresa škole je Nemanjina 28