FCE je program kojim se stiče sposobnost dinamične i tečne konverzacije o opštim temama. Diploma ovog nivoa predstavlja potvrdu aktivnog znanja engleskog jezika i može se koristiti kao dokument prilikom zapošljavanja ili upisa na redovne, postdiplomske i specijalističke studije u inostranstvu.

Diplome su akreditovane od odeljenja za međunarodne ispite prestižnog Cambridge Univerziteta i priznaju se u celom svetu.

Cambridge ispite treba da polažu:

Srednjoškolci i studenti koje žele ulaz na svetske univerzitete (osnovne studije, master, doktorske studije), jer se za studiranje na ovim univerzitetima zahteva potvrda o znanju engleskog jezika
Zaposleni u potrazi za profitabilnijim poslovima u zemlji i inostranstvu
Svi koji žele da odu u inostranstvo na kraće ili duže vreme u potrazi za boljom zaradom i kvalitetnijim životom. Potvrda o stepenu znanja engleskog jezika potrebna je za lakše dobijanje vize.
Svi koji nisu završili odgovarajući fakultet, a želeli bi da se bave predavanjem ili prevođenjem- sa diplomom Cambridge FCE možete predavati engleski jezik u osnovnim školama od 1. do 4. razreda, a sa CAE sertifikatom i od 5. do 8. razreda.
Zašto polagati FCE ispit?

FCE sertifikat važi do kraja života.

FCE sertifikat je priznat širom sveta pri zapošljavanju i upisu na studije.

FCE Vam otvara put ka sticanju viših kvalifikacija iz engleskog jezika kao što su Certificate of Advanced English (CAE) i Certificate of Proficiency in English (CPE)

Šta dobijate pripremom za FCE?

FCE odgovara nivou B2 Zajedničkog evropskog referentnog jezičkog okvira (CEFR) koji sposobnosti koriŠćenja nekog jezika izražava na šest nivoa, od A1 do C2. Znanje jezika na nivou B2 podrazumeva između ostalog:

-razumevanje glavnih ideja kompleksnih tekstova

-sposobnost duže konverzacije o velikom broju različitih tema uz iznošenje stavova i agrumenata

-iznošenje jasnih, detaljnih tekstova u kojima se iznose stavovi i objašnjavaju prednosti i nedostaci različitih gledišta.

FCE ispit se sastoji od pet delova:
Reading: 1 sat

Proverava sposobnost razumevanja iinformacija sadržanih u književnim I drugim delima, novinama i casopisima.
Writing: 1 sat i 20 minuta

Proverava sposobnost sastavljanja dve različite vrste pisanih tekstova poput kratke priče, pisma, članka, izveštaja, kritike iii eseja.
Use of English: 45 minuta

Proverava sposobnost vladanja gramatikom i vokabularom kroz različite vrste zadataka.
Listening: 40 minuta

Proverava sposobnost razumevanja govornih materijala, uključujući vesti, govore, priče i anegdote i obaveštenja za javnost.
Speaking: 14 minuta

Ovaj deo ispita polažete zajedno sa još jednim iii eventualno dva druga kandidata. Njime se proverava Vaša sposobnost da učestvujete u različitim vrstama interakcije sa drugima: sa ispitivačem, sa drugim kandidatima i samostalno.

CAMBRIDGE ISPITI NISU ISKLJUČIVO AKADEMSKI ORIJENTISANI; VEĆ KORISNI ZA SVE KOJI ŽELE BOLJU ZARADU I POSAO BEZ OBZIRA NA STEPEN STRUČNE SPREME.

Imamo i zvezdicu Britanskog Saveta za uspešnu saradnju koja se dodeljuje na osnovu broja kandidata koji su uspešno položili Cambridge ispite.

Za detaljnije informacije možete zakazati konsultaciju sa profesorom.