ielts_logo

IELTS  je međunarodno priznat ispit koji testira znanje engleskog jezika kandidata čiji maternji jezik nije engleski.

IELTS je kurs namenjen polaznicima koji žele da polažu IELTS test radi studiranja ili zaposlenja u Velikoj Britaniji, Americi, Kanadi, Australiji, Novom Zelandu ili Irskoj. Rezultate ovog testa priznaju i mnoga profesionalna udruženja, imigracione vlasti i druge vladine agencije tih zemalja.

Postoje dve verzije (tzv. Moduli) ispita u zavisnosti od neposredne svrhe polaganja.

Akademska verzija (Academic Module) – ispitom se utvrđuje da li je kandidat spreman da prati nastavu na osnovnim ili postdiplomskim studijama na engleskom jaziku.
Opšta verzija (General Training Module) – namenjen je studentima koji žele da dovrše srednjoškolsko obrazovanje u nekoj od zemalja engleskog govornog područja, zatim, kandidatima koji učestvuju u programima obuke osoblja, kao i za potrebe imigracije u druge zemlje gde je engleski maternji jezik.
Ove dve verzije testa nisu iste težine i nisu međusobno zamenljivi. Svi kandidati moraju polagati ispit koji testira svaku od četiri osnovne veštine: slušanje (listening), čitanje (reading), pisanje (writing) i govor (speaking). Obe verzije imaju isti test slušanja i govora (listening and speaking modules), ali se razlikuju u testovima čitanja i pisanja (reading and writing module).

Kako da se pripremim za ispit?

Pripremna nastava za polaganje ispita se održava u Školi stranih jezika „Đuro Salaj.

Vreme potrebno za pripremanje polaganja IELTS ispita zavisi od vašeg ulaznog nivoa znanja engleskog jezika pa je potrebno da dođete da se testirate u Školi stranih jezika „Đuro Salaj“.

Priprema za IELTS ispit se održava u grupi, individualno ili poluindividualno.