У нашој Школи имате могућност плаћања у више месечних рата, а постоји и низ попуста на редовне цене курсева. Попуст од 10% аутоматски остварују сви наши стари полазници и полазници који плате целокупну вредност курса, а за чланове исте породице одобравамо и породични попуст. Такође, ту су и посебни попусти за студенте, средњошколце и незапослене, за полазнике курсева за одрасле који похађају наставу у преподневним терминима, попуст за чланове Уније послодаваца Србије и запослене у ЕДБ-у.

Уколико мотивишете Ваша четири пријатеља да заједно учите неки од страних језика, похађате курс гратис.

СТУДЕНТИ И СРЕДЊОШКОЛИЦИ ПОЛАЗНИЦИ У ПРЕПОДНЕВНИМ ТЕРМИНИМА НЕЗАПОСЛЕНИ ЧЛАНОВИ ПОРОДИЦЕ
ДЕЦА ОДРАСЛИ
20% 30% 20% 20%друго дете

gratis – треће дете

20%други члан
СТАРИ ПОЛАЗНИЦИ ПРИЈАТЕЉИ
10% gratis – ПЕТИ полазник

 

ЧЛАНОВИ УНИЈЕ ПОСЛОДАВАЦА ЗАПОСЛЕНИ У ЕДБ-У И ЧЛАНОВИ ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА УПЛАТА ЦЕЛОКУПНОГ ИЗНОСА
20% 25% 10%