Poznato je da deca lako i brzo usvajaju nov jezik, zbog toga je uvek dobra odluka da se deca rano motivišu i zainteresuju za nove jezike.

Naši kursevi za decu organizovani su tako da deca jezik uče kroz međusobnu interakciju, igru, druženje, ali ne treba zanemariti posvećenost i zalaganje kako same dece, tako i profesora. Osim učenja jezika, cilj nam je da kroz različite metode i pristupe decu upoznamo i sa novim kulturama i načinima življenja koji su zastupljeni u savremenom životu, čime bismo razvijali njihov osećaj za toleranciju i otvorenost ka svetu.

Ukoliko želite da vaše dete ovlada stranim jezikom i da se sa sigurnošću u sebe i u svoje znanje njime služi u bilo kojoj životnoj situaciji, posetite nas!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA