TOEFL

TOEFL je kurs namenjen polaznicima koji žele da polažu test TOEFL kojim se procenjuje njihova sposobnost da koriste i razumeju standardni američki engleski na nivou koji će im omogućiti da se školuju ili rade u Americi ili u nekoj drugoj zemlji na engleskom govornom području.

Zašto polagati ispit iz TOEFL-a?

TOEFL je skraćenica za Test of English as a Foreign Language (Test iz engleskog kao stranog jezika). Ispit iz TOEFL-a je američki test i postoji već 40 godina; priznaje ga više od 6.000 institucija u 110 zemalja sveta. Skoro svi američki koledži i univerziteti postavljaju polaganje TOEFL-a kao osnovni preduslov za prijavljivanje stranih studenata za upis kako bi studenti mogli da čitaju i razumeju udžbenike i druge didaktičke materijale, prate predavanja, hvataju beleške, razgovaraju sa profesorima i službenicima na fakultetu kao i sa drugim studentima. Osim toga, mnogi programi davanja stipendija i agencije koje izdaju odobrenja ili potvrde služe se rezultatima TOEFL ispita da bi procenili koji je nivo znanja engleskog kod prijavljenih kandidata.

Test je osmišljen da se proceni sposobnost izražavanja na engleskom onih ljudi kojima engleski nije maternji jezik, a koji planiraju da studiraju na koledžima i univerzitetima u Severnoj Americi. Iako postoje i drugi standardizovani jezički ispiti, TOEFL je ubedljivo najvažniji test u Severnoj Americi, ali ga priznaju i mnogi univerziteti u Evropi i širom sveta.

Kako da se pripremim za ispit?

Pripremna nastava za polaganje ispita se održava u Školi stranih jezika „Đuro Salaj“.
Vreme potrebno za pripremanje polaganja iBT ispita zavisi od vašeg ulaznog nivoa znanja engleskog jezika pa je potrebno da dođete da se testirate u Školi stranih jezika „Đuro Salaj“.
Priprema za TOEFL ispit se održava u grupi, individualno ili poluindividualno.