I ovog avgusta u prostorijama za edukaciju i rekreaciju Teatra 78 u Resavskoj 78, organizujemo besplatan program pod nazivom Bavimo se sportom i učimo engleski za decu i omladinu od 3 do 18 godina.

Cilj ovog programa je da se na efektan način povežu učenje jezika i bavljenje sportom, kao aktivnosti veoma bitne za razvoj i napredovanje svakog pojedinca. Sadržaj programa obuhvata jezičke radionice i sportske igre, koje se organizuju svakog radnog dana. Raznolikost i kreativnost u održavanju nastave jeste ono što ovaj program čini jedinstvenim.

Časovi engleskog jezika organizuju se s ciljem da najmlađi, kroz igru i druženje, upoznaju osnove jezika, a da starija deca dobiju priliku za utvrđivanje i savladavanje školskog gradiva, ali i za unapređivanje postojećeg znanja. Najviše pažnje posvećuje se živoj upotrebi jezika, kroz konverzaciju s profesorom, kao i sa drugim polaznicima.

Fizička aktivnost je od velikog značaja za razvoj i funkcionisanje ljudi, a naročito dece. Kako bi se deca podstakla na kretanje i rekreaciju, naši profesori sporta organizovali su zanimljive i jedinstvene igre, koje će decu naučiti korisnim stvarima za fizički, ali i socijalni razvoj. Rad u grupi podstiče pojedinca da vodi računa i o ljudima u svojoj okolini, čime se razvija osećaj za timski rad.

Grupe su organizovane u skladu sa uzrastom i sposobnostima dece, kako bi jedni druge mogli da motivišu i podstiču u radu i napredovanju.

100

101

102