ĐURO SALAJ (1889-1958)

Đuro Salaj, ili kako se u mlađim godinama potpisivao Gjuro Sallay, bio je jedan od najvećih evropskih aktivista u oblasti zaštite prava zaposlenih. Osim u zemljama regiona delovao je u Austiji, Nemačkoj, Rusiji i Švajcarskoj.

Davne 1952. godine, tačnije 4. decembra, osnovana je prva kulturno-obrazovna institucija te vrste u ondašnjoj Jugoslaviji. Nakon samo dve godine, osniva se i počinje da radi 40 sličnih prosvetiteljskih organizacija, sa ciljem razvijanja i ostvarivanja kulturnih i obrazovnih potreba u svim strukturama društva. Od tog datuma aktivno radi škola stranih jezika.

Od 20. maja 1958. godine, ova institucija dobija naziv Radnički univerzitet Đuro Salaj. Godine 1990. postaje Društveno preduzeće, a od 2002. godine, svojinskom transformacijom, postaje Akcionarsko društvo.

Zadržavajući osnovnu koncepciju zbog koje je osnovano, prilagođavajući se potrebama i promenama društva kroz organizacione i statusne promene, kombinovanom i usaglašenom politikom podizana je poslovna kompetentnost modernog privrednog društva.

Djuro_Salaj

Brojni su i raznovrsni programi i usluge realizovane u prethodnom vremenu:

Teatar poezije, bioskopske projekcije, pozorišne predstave, umetničko-obrazovni programi, galerijski prostor, likovni klub amatera, književni klub, klub ljubitelja filma, obrazovni programi osposobljavanja za rad, škola stranih jezika, turističko-obrazovni programi, Univerzitet za treće doba i usluge ugostiteljstva.

Navedeni programi omogućili su ogromnoj populaciji polaznika, članova, posetilaca, putnika i gostiju da ostvare i zadovolje neku od svojih potreba.

Za više od pedeset godina Đuro Salaj je bio Srbija u malom, ali isto tako možemo reći da je kroz ovu instituciju prošlo onoliko korisnika usluga i posetilaca, koliko Srbija ima stanovnika.

Djuro_Salaj_zgrada
djuro_salaj_zgrada2

NAŠI PREDAVAČI I NASTAVA

Svi naši predavači su diplomirani profesori i članovi strukovnih udruženja. Svi nastavni programi su standardizovani prema zajedničkim evropskim jezičkim okvirima (A1,A2,B1,B2,C1,C2).

Škola izdaje sertifikate o stečenom nivou znanja stranih jezika, kako svojim polaznicima tako i po zahtevu, na privatnim ispitima. U školi se danas predaje u okviru grupne, poluindividualne i individualne nastave preko 20 stranih jezika (engleski, italijanski, nemački, francuski, španski, portugalski, ruski, danski, holandski, turski, slovenački, norveški, švedski, arapski, latinski, srpski za strance, itd).

GDE SMO?

Škola se nalazi u samom centru grada, na atraktivnoj i veoma prometnoj lokaciji na Slaviji, u Nemanjinoj ulici 28. Naša škola nalazi se i na još nekoliko lokacija: MZ „Sava“, „Akademija 28“, „Teatar 78”, OŠ „Milena Pavlović Barili“, OŠ „Braće Jerković“.

DOBRODOŠLI!!!

DRUŽITE SE SA SVETOM, KRENITE OD NAS!!!

Đuro Salaj AD – Preduzeće za kulturu, obrazovanje, izdavaštvo i marketing postoji i radi već više od 60 godina. Od osnivanja do danas Đuro Salaj AD bavi se obrazovanjem kao jednom od svojih osnovnih delatnosti, sa preko 150 različitih programa.

Škola stranih jezika postoji od samog osnivanja prvo Narodnog univerziteta, a zatim Radničkog univerziteta Đuro Salaj i jedna je od tri najstarije škole stranih jezika u Beogradu. Mi smo škola sa dugom tradicijom i iskustvom, ali i škola koja ide u korak sa vremenom i novim tendencijama u nastavi i svim segmentima procesa učenja stranih jezika.

Još krajem davnih sedamdesetih godina Škola stranih jezika Đuro Salaj bila je jedna od retkih škola u bivšoj Jugoslaviji, a možda i u Evropi, koja je radila po audio-vizuelnoj i globalno-strukturalnoj metodi dr Petra Guberine, a profesori naše škole bili su specijalno obučavani za rad sa ovom audio-vizuelnom metodom. I danas se na kursevima stranih jezika koriste najsavremeniji multimedijalni materijali koji podrazumevaju aktivno korišćenje jezika od samog početka učenja.

Škola stranih jezika Đuro Salaj je sa nastavom engleskog, nemačkog i francuskog jezika počela od samog osnivanja, a sa nastavom španskog jezika čim je osnovana Katedra za iberijske i hispanoameričke studije na Filološkom fakultetu 1972/73. školske godine. Naša škola je prva škola u zemlji u kojoj je počeo da se predaje portugalski jezik 2000. godine.

Škola stranih jezika Đuro Salaj je jedna od prvih u zemlji koja je osnovala kurs za pripremnu nastavu za upis u Bilingvalnu italijansku gimnaziju u Beogradu. Takođe, jedna je od prvih koja je počela da organizuje pripremnu nastavu za međunarodno priznate diplome (Cambridge ispiti).

Škola stranih jezika Đuro Salaj organizuje opšte kurseve za preko 20 stranih jezika, kao i specijalizovane kurseve engleskog jezika − priprema za međunarodno priznate diplome (FCE, CAE, CPE, ICFE, ACCA, IELTS, TOEFL i dr.). Naravno, pripreme za međunarodno priznate diplome organizujemo i za druge jezike: nemački, italijanski, španski i dr. Svi opšti i specijalizovani kursevi jezika realizuju se u skladu sa standardima Evropskih zajedničkih jezičkih okvira koji su usklađeni sa preporukama Saveta Evrope, i na osnovu najsavremenijih metoda i udžbenika stranih jezika.

Od 1952. godine sarađivali smo sa brojnim značajnim institucijama. Ponosni smo što smo tri decenije obučavali stranim jezicima diplomatsko-konzularne predstavnike i dodeljivali sertifikate o nivoima znanja radnicima MIP-a, čime smo i sami stekli veliko iskustvo.

Sedam godina smo držali nastavu redovnih i poslovnih (Business) kurseva engleskog, francuskog, nemačkog i ruskog za zaposlene u Narodnoj banci Srbije i Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca, tako da smo svakog semestra obučavali oko 350 polaznika, samo iz te dve institucije. Naša priča se tu ne završava. Obučavali smo polaznike iz više od 20 kako državnih, tako i privatnih preduzeća, ministarstava i drugih ustanova.

Godine 2010. od Univerziteta u Beogradu dobili smo akreditaciju za održavanje nastave srpskog jezika za strance. Važno je istaći da su istu akreditaciju dobile još samo dve renomirane jezičke ustanove u Beogradu.

Od prošle godine u svoj redovan program uvrstili smo i kurs mađarskog jezika sa željom da svima koji su zainteresovani za učenje ovog jezika pružimo visok kvalitet nastave – učenje po najsavremenijim metodama od maternjih govornika.

Škola se svakog dana razvija zajedno sa svojim polaznicima i teži ka što većem uspehu na polju obrazovanja. Za više od 60 godina postojanja kroz našu školu prošlo je hiljade đaka koji nam se i dalje rado vraćaju, neki sada dovode svoje mališane koje sa zadovoljstvom učimo kako jezičkim tako i životnim veštinama.

Više od 20 stranih jezika koje možete pohađati kod nas dovoljan je razlog da nas posetite i sami se uverite u naš kvalitet.

Who we are?

We are  school with more than 60 years of tradition and experience

  • The school offers more than 20 languages , preparatory courses for international certificates ( FCE , CAE , CPE , IELTS , TOEFEL , BEC , ACCA , ICFE ) specialist courses for lawyers, economists, translators, engineers, and others.
  • We are one of three schools, that has a reference for teaching Serbian language to foreigners
  • Our teaching methods are contemporary and teaching itself istailored to students
  • Our teaching staff is very professional and has years of experience working with students of different levels of knowledge
  • We are located at several locations in the city, especially emphasize Nemanja 28 at Slavia and Block 45 (New Belgrade)
  • Certification of our school has been recognized throughout the country, and in some European countries

School of Foreign Languages „Djuro Salaj“ is one of the three oldest language school in Belgrade. We are a school with a long tradition and experience, but also a school that  goes with new trends in teaching and all aspects of learning foreign languages.

Where are we?

The school is located in the city center, on a very busy location at Slavia in  Nemanjina Street No 28. Our school is located on other  locations too: MZ „Sava“, „Academy 28“, „Theater 78“, etc.

OUR STUDENTS

For over 60 years the School has had thousands of students who are still coming back, some even bringing their children so that we can teach them both language and life skills.

WE ARE SPECIAL BECAUSE …

We can say that we are one of the first schools that  introduced the preparation for the Cambridge exams (CAE, FCE), IELTS, TOEFL, teaching of the Portuguese language, as well as preparatory classes for bilingual Sections. We are proud to offer  more than 20 foreign languages and  to teach  Serbian language for foreigners . We offer all the Scandinavian languages, Chinese, Arabic, Japanese, Turkish, etc.