Srpska_cirilica

Kurs je predviđen različitim tipovima polaznika. Od dece koja žele da usavrše svoje znanje jezika, preko onih kojima su potrebne pripreme za upis u srednje škole ili na fakultete, do onih koji bi želeli da se posvete srpskom jeziku iz bilo kog drugog razloga.

Srpski jezik ima jednu od težih gramatika, zbog čega je potrebna velika angažovanost da bi se ona uspešno savladala. Moguće je pohađati grupnu, poluindividualnu ili individualnu nastavu.


Priprema za fakultet i srednje škole

Ukoliko polaznik želi da se sprema za test na kojem je engleski glavni predmet preporučuje se program koji obuhvata

 • 110 časova engleskog i 76 časova srpskog
 • trajanje programa 5 ili 7 meseci
 • Cena – 42.000 rsd

Za engleski jezik kao izborni preporučuje se program koji obuhvata:

 • 76 časova engleskog i 76 časova srpskog
 • trajanje programa 5 ili 7 meseci
 • cena – 33.950 rsd

Ukoliko polaznik želi da sprema samo engleski jezik kao glavni, preporučuje se program od:

 • 110 časova engleskog
 • trajanje programa 4 ili 5 meseci
 • cena – 25.000 rsd

Srpski ili engleski kao izborni jezik

 • 76 časova
 • trajanje programa 4 ili 5 meseci
 • cena – 25.000 rsd