PRIPREMA ZA POLAGANJE ISPITA U AMBASADI KRALJEVINE HOLANDIJE

 

waving flag Netherlands

Kurs holandskog jezika je dvomesečni tečaj holandskog jezika, istorije i civilizacije. Ovim kursom polaznik dobija svojevrsnu pripremu za polaganje ispita koji se polaže u Ambasadi Kraljevine Holandije za dobijanje dugoročne holandske vize( preko 3 meseca). Kurs podrazumeva fond od 60 časova sa dinamikom održavanja nastave 3×2 časa nedeljno.

Ovaj kurs  se već dugi niz godina organizuje i vode ga profesori sa velikim iskustvom u pripremi za polaganje ovog ispita.


CNaVT (Het Certificaat Nederlands als vreemde taal)

logoNCNaVT ili  sertifikat za nizozemski kao strani jezik  je međunarodno priznat sertifikat , uveden 1976. godine, od strane nadležnih ministarstava Kraljevine Holandije i Belgije, kao zvaničan ispit nizozemskog jezika (što je zajednički naziv za holandski i flamanski jezik) za strance.

CNaVT ima 4 nivoa, od početnog do akademskog i odgovarajući ispit za svaki od njih: PTIT, PMT, PPT i PHTO