Одабир будуће средње школе или факултета јесте важна животна одлука која чека многе од Вас. Након одлуке која школа или факултет јесу најбоље решење за Вас, потребно је да се потрудите да се на најбољи могући начин припремите за пријемни испит. Припрема за полагање пријемног испита јесте захтеван посао, због чега је неопходно да овом послу приступите одлучно и озбиљно.

У складу са својом професијом, школа „Ђуро Салај“ жели да помогне свима онима којима је за полагање испита неопходно знање из области језика.  Школа органиузује групну, полуиндивидуалну и индивидуалну наставу у зависности од потреба и жеља полазника.

Припремна настава је одвојена за ученике који желе да упишу смер Енглески језик и књижевност и за ученике који желе да упишу неки од преосталих смерова.

 • Уколико полазник жели да се спрема за тест на којем је енглески главни предмет, препоручујемо програм који траје од 5 до 7 месеци и обухвата 110 часова енглеског и 76 часова српског језика.
 • За енглески језик као изборни препоручујемо програм који обухвата 76 часова енглеског и 76 часова српског језика, у трајању од 5 до 7 месеци.
 • Уколико полазник жели да спрема само енглески језик као главни, препоручујемо фонд од 110 часова енглеског, док се за енглески и српски као изборни препоручује фонд од 76 часова.
 • За све оне који би желели потпуну посвећеност професора и прилагођавање наставе властитим потребама, препоручујемо индивидуалну наставу која може трајати у периоду који полазник сам одабере.

Припрема за полагање испита из енглеског језика састоји се од неколико делова:

 • утврђивање нивоа знања полазника;
 • учење граматике и ширење вокабулара;
 • савладавање стратегија за читање и слушање;
 • редовно проверавање знања, како би се утврдио степен успешности у савладавању пређених области, као и да би се ученици навикли да у датом временском периоду одговоре на сва питања.

Припрема за полагање пријемног испита из српског језика подразумева детаљно обрађивање свих граматичких јединица предвиђених школским програмом. Тематске области које су обухваћене програмом су:

 • Историја српског књижевног језика;
 • Фонетика и фонологија – део науке о језику који проучава гласове и њихове промене;
 • Лексикологија – део науке о језику који проучава порекло и значење речи;
 • Морфологија и творба речи – област граматике која се бави речима, њиховом врстом, облицима и творбом;
 • Синтакса – део граматике који изучава језичке принципе на основу којих се од речи формулишу реченице као целовите јединице усмене или писане комуникације;
 • Правопис.

 

Свака јединица се обрађује кроз систем предавања и вежбања, а завршава тестовима који потврђују ниво знања и успешност у савладавању појединачне области.

 

Почните на време и не дозволите да било шта стане на пут Вашем даљем усавршавању, а ми ћемо Вам помоћи у томе. Циљ нам је да остварите своје жеље и будете најбољи у ономе што волите.