Od pedeset druge godine sarađivali smo sa brojnim značajnim institucijama. Ponosni smo što smo tri decenije obučavali stranim jezicima diplomatsko-konzularne predstavnike i dodeljivali sertifikate o nivoima znanja radnicima MIP-a, čime smo i sami stekli veliko iskustvo.

Ponosni smo što smo, ekskluzivno, držali nastavu engleskog, francuskog, grčkog i ruskog pitomcima Vojne akademije, đacima Vojne gimnazije i počasnoj jedinici u Gardi.

Obučavali smo zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu za državnu i lokalnu samoupravu, Ministarstvu za privredu, članove „JUTA”, Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine, Sekretarijata za informisanje, Više turističke škole, JP „Srbijašume”, zaposlene u Saobraćajnom institutu, CIP-u, Elektrodistribuciji Beograd, „Ateksu”, „Politici” itd.

Pobedili smo (2006. godine) na najvećem tenderu za strane jezike u zemlji koji je raspisala Narodna banka Srbije. Nastava za preko 300 polaznika Narodne banke Srbije i Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca odvijala se na pet lokacija: Zgrada NBS na Slaviji, Zgrada u Kralja Petra, Filijala NBS Voždovac, Kovnica Novca na Topčideru i u našoj zgradi na Slaviji.

POSLOVNE REFERENCE

1976 – 2003. Ministarstvo inostranih poslova (SSIP)
Autobuska stanica Beograd
Predsedništvo SRJ
Ministarstvo sporta
Savezno ministarstvo za privredu
Savezni sekretarijat za informisanje
Saobraćajni institut CIP
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ministarstvo za kapitalne investicije
Ministarstvo za državnu i lokalnu samoupravu
2009 – 2010. Ministarstvo za životnu sredinu i prostorno planiranje
2010. Ministarstvo vera
2011. Ministarstvo za rad i socijalnu politiku
2007. Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo
2005 – 2006. Ministarstvo za nauku i životnu sredinu
2011 – BUCK
Zavod za protetiku
Državna agencija za antimonopol
Institut za zdravlje „Batut”
Dom zdravlja „Voždovac”
NIP „Politika”
2002 – 2003. RTS
YUTA – polaznici Udrženja turističkih agencija
2005 – Ispiti za sportske sudije
1993 – 2006. Viša turistička škola – testiranje kandidata za polaganje ispita za turističke vodiče
2005 – 2006. Specijalni sud (sudije)
2001- 2007. Bezbednosno-informativna agencija Vlade Srbije
2004 – 2006. Železničko obrazovni centar (srednja škola)
2004 – 2007. Ekskluzivni ugovor za nastavu engleskog, francuskog, grčkog i ruskog na Vojnoj akademiji i u Vojnoj gimnaziji i počasnoj jedinici u Gardi
2005 – 2007. Sportska gimnazija
2005 – 2007. Agencija za duvan u Vladi Srbije
2006 – 2007. Agencija za životnu sredinu
2006 – 2007. Javno preduzeće „Srbijašume”
2006 – 2007. Mešovito italijansko-srpsko preduzeće „Ateks”, nastava italijanskog jezika
2007. Fakultet muzičkih umetnosti
2007. Udruženje „Kapuejra” Vračar, nastava portugalskog jezika
2006. Ambasada Narodne Republike Angole
2006 – 2007. Elektrodistribucija Beograd – specijalizovani kurs za inženjere
2006 – 2007. Narodna Banka Srbije i Zavod za izradu novčanica i kovanog novca (individualna, poluindividualna i grupna nastava za preko 300 polaznika) engleski, nemački, francuski i ruski jezik)
2007. Obuka nastavnika bilingvalnog engleskog odeljenja OŠ „Olga Petrov”
2007. „Hellenic Petroleum” – specijalizovani biznis kursevi za zaposlene u grčkom preduzeću
2007. „Toyota” – kursevi engleskog jezika za zaposlene
Priprema za upis u bilingvalno italijansko odeljenje Treće beogradske gimnazije
2008. Algotech
2008. Vesad
2008 – 2009. Uprava za duvan
2008 – 2009. OŠ „Olga Petrov”
2010. Tehnoprom eksport
2010. ASW Inženjering
2010. Opština Savski venac
2010. DIGI Sat

BROJ POLAZNIKA I TEČAJEVI KOJI SU FINANSIRANI OD STRANE DRUGIH PRAVNIH SUBJEKATA U 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. i 2013. GODINI:

250 polaznika (po semestru) iz Narodne banke Srbije i Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca; kontinuirano učenje stranih jezika od 2007. do 2013. godine; grupna, poluindividualna i individualna nastava; strandardni i biznis kursevi engleskog, nemačkog, francuskog i ruskog jezika
80 polaznika iz Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja u 2009. i 2010. godini; kurs engleskog jezika
14 polaznika (po semestru) iz Poreske uprave od 2009. do 2011. godine; individualna nastava
4 polaznika iz Ministarstva vera u 2009. i 2010. godini; engleski jezik
23 polaznika iz kompanije Altamed-Revita u 2009. godini; engleski jezik
40 polaznika iz Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo u 2008. i 2009. godini; engleski jezik
16 polaznika (po semestru) Agencija za duvan, Ministarstvo finansija RS od 2007. do 2010. godine
10 polaznika iz Agencije za životnu sredinu Vlade Republike Srbije od 2007. do 2010. godine
26 polaznika iz Javnog preduzeća „Srbijašume“ u 2007. godini
14 polaznika iz mešovite grčko-srpske kompanije „Helenik Petroleum“ – „EKO-JU“ od 2007. do 2010. godine; biznis engleski jezik
34 polaznika – Elektrodistribucija Beograd od 2007. do 2010. godine; engleski jezik specijalizovan za inženjere
6 polaznika na kursu engleskog jezika za obuku nastavnika za bilingvalno englesko odeljenje OŠ „Olga Petrov“ u 2007. i 2008. godini preko Gradskog sekretarijata za prosvetu Grada Beograda
10 polaznika iz udruženja „Kapuejre“, Vračar, u 2007. godini; kurs portugalskog jezika
4 polaznika sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, u 2007. godini; engleski jezik
5 polaznika iz preduzeća „Vesad“ u 2007. godini
28 nastavnika Sportske gimnazije u Beogradu; engleski jezik, u 2007. godina
14 polaznika (po semestru) iz mešovitog italijansko-srpskog preduzeća „Ateks“ i „Moda mia“; od 2007. do 2010. godine; italijanski jezik
13 polaznika – Algotech u 2008. godini; engleski jezik
13 polaznika – ASW Inženjering u 2010. godini; engleski jezik
26 polaznika iz Ministarstva za rad i socijalnu politiku u 2011. godini; engleski jezik
9 polaznika – Buck u 2012. godini; engleski i nemački jezik
16 polaznika iz Ministarstva pravde u 2012. godini; engleski i francuski jezik
45 polaznika iz kompanije Buck od 2011. do 2013. godine; engleski i nemački jezik
8 polaznika iz kompanije Bexel Consulting u 2013. godini
17 polaznika iz Ministarstva pravde u 2012. i 2013. godini; engleski i francuski jezik
polaznika iz kompanije Fiat u 2012. i 2013. godini; engleski, italijanski i srpski jezik za strance
Škola stranih jezika „Đuro Salaj“ se bavi obrazovnom delatnošću i to:

stranim jezicima od početnog do konverzacijskih (debatnih) nivoa standardnih jezika po standardima Zajedničkih evropskih jezičkih okvira, odnosno ALTA-e
stranim jezicima na specijalizovanim kursevima kao što su (engleski: TOEFL, IELTS, Kembridž kursevi: FCE, CAE, CPE, italijanski za upis u bilingvalnu italijansku gimnaziju: L2)
stranim jezicima kao profesionalni strani jezik na specijalističkim kursevima stranih jezika: za pravnike (sudije, advokate, tužioce, sudske tumače), medicinske radnike, radnike u turizmu i hotelijerstvu, menadžere, bankare (finansijsko-bankarski), poslovni (biznis), poslovne sekretare, cvećare, baštovane, taksiste, inženjere itd.
kursevi stranih jezika za obuku nastavnika koji predaju u bilingvalnim odeljenjima (engleski, italijanski, nemački)
Škola stranih jezika „Đuro Salaj“ se bavi i poslovima prevođenja i prevodila je za:

Agenciju za duvan Ministarstva za finansije Vlade Repubike Srbije u 2008. godini
Univerzitet Braće Karić u 2008. godini
TV „Pink kids“ (kontinuirana prevođenje crtanih filmova za 2008. i 2009. godinu);
Poresku upravu Ministarstva finansija u 2009. i 2010. godini
Agenciju za drvo u 2010. godini
Deutsche Bundesbank – konsekutivno, simultano i pismeno prevođenje na projektu ,,Capacity Development of Human Resources in the National Bank of Serbia’’ u 2012. godini

SCHOOL OF LANGUAGES „DJURO SALAJ“

For over six decades we have been cooperating with numerous important institutions. We are proud to have taught foreign languages for three decades to diplomatic and consular representatives and issued certificates to employees of the Ministry of Foreign Affairs, gaining great experience in the process as well.

We are proud of the fact that we had the exclusive right to teach English, French, Greek and Russian to cadets of the Military Academy, the Military Secondary School and the elite units of the Guard.

We also taught employees of the Ministry of Internal Affairs, the Ministry of Economy, members of the YUTA Tourism Association, employees of the Ministry of Science and Protection of the Environment, the Secretariat for Information, the Higher School of Tourism, the “Srbija šume” Public Company, the CIP Institute for Traffic, the Belgrade Electricity Board, the “Ateks” Textile Company, the Politika Newspaper Publishing Company, etc. We also learned a lot with all of them.

In 2006 we won the most important tender for teaching foreign languages in the country, intialized by the National Bank of Serbia. The classes for over 350 students from the National Bank of Serbia (NBS) and the Institute for Manufacturing Banknotes and Coins (ZIN) have been organized at five locations: the NBS building on Slavija, the NBS building in Kralja Petra Street, the NBS outlet on Vozdovac, the ZIN building on Topcider and in our own building on Slavija.

SOME BUSINESS REFERENCES

 • 1976-2003 The Ministry of Foreign Affairs (SSIP)
 • The Belgrade Bus Station
 • The Presidency of Yugoslavia
 • The Ministry of Sport
 • The Federal Ministry of Economy
 • The Federal Secretariat for Information
 • The CIP Institute for Traffic
 • The Ministry of Internal Affairs
 • The Ministry of Capital Investments
 • The Ministry of State and Local Self-Government
 • The Institute for Prosthetics
 • The Batut Health Institute
 • The Vozdovac Health Centre
 • The Politika Newspaper Publishing Company
 • 2002-2003 Radio Television Serbia (RTS)
 • YUTA – students from the Association of Travel Agents
 • 2005 – Exams for sports referees
 • 1993-2006 The Higher School of Tourism – tested candidates as part of their exam for tourist guides
 • 2005-2006 The Special Court (judges)
 • 2001-2007 The Security-Intelligence Agency (BIA) of the Serbian Government
 • 2004-2006 Railway Education Centre (secondary school)
 • 2004-2007 Exclusive rights for teaching English, French, Greek and Russian at the Military Academy, Military Secondary School and an elite unit of the Guard
 • 2005-2007 Sports Secondary School
 • 2005-2007 The Agency for Tobacco of the Serbian Government
 • 2005-2006 The Ministry of Science and the Environment
 • 2006-2007 The Agency for the Environment
 • 2006-2007 The Srbijasume Public Company
 • 2006-2007 Ateks, an Italian-Serbian textile company: Italian classes
 • 2007 The Faculty of Music
 • 2007 The Kapuejra Association in Vracar; Portuguese classes
 • 2006 The Embassy of the People’s Republic of Angola
 • 2006-2007 The Belgrade Electricity Board; a specialized course for engineers
 • 2006-2007 The National Bank of Serbia and the Institute for Manufacturing Banknotes and Coins (individual, semi-individual and group classes for over 300 students); English, German, French and Russian
 • 2007 Training of teachers of the bilingual English class of the Olga Petrov Primary School
 • 2007 Toyota; English courses for employees
 • Preparatory courses for enrolment in the bilingual Italian class of the Third Belgrade Comprehensive School
 • 2007-2009 Company for distribution of electric energy, Belgrade
 • 2007-2010 Hellenic Petroleum – specialized business courses
 • 2007-2010 The Agency for Tobacco, The Ministry of Finance RS
 • 2007-2010 The Agency of Environment and Spatial Planning RS
 • 2008-2009 The Ministry of Telecommunications and Information Society
 • 2008-2010 Ateks, an Italian-Serbian textile company: Italian classes
 • 2009 Altamed-Revita company
 • 2009-2010 The National Bank of Serbia and the Institute for Manufacturing Banknotes and Coins
 • 2009-2010 The Tax Department
 • 2009-2010 The Ministry of Environment and Spatial Planning
 • 2009-2010 The Ministry of Religion
 • 2010 ASW Engineering