Individualna nastava se organizuje u skladu sa potrebama polaznika. Broj, intenzitet i tempo održavanja časova polaznici određuju sami, u zavisnosti od svojih obaveza. Takođe im je omogućena potpuna sloboda u odabiru načina učenja, kao i svaki dogovor oko same nastave i literature koja će se koristiti.

Individualna nastava je zbog mogućnosti dogovora o vremenu, mestu i dinamici održavanja nastave naročito pogodna za poslovne ljude, koji zbog poslovnih obaveza ili putovanja nisu u mogućnosti da pohađaju nastavu koja se održava određenim danima. Takođe, individualna nastava je preporuka polaznicima koji se spremaju za međunarodne ispite, svima koji upisuju strukovni ili specijalni kurs, polaznicima koji imaju govorne blokade pred većim brojem ljudi.  

Takođe postoji mogućnost uplate samo određenog broja sati kao i pojačan rad na onom što je određenom polazniku tačno potrebno i onom što želi (pregled gramatike, konverzacija ili sl.)Individualni programi namenjeni su i deci koja žele da poprave svoju ocenu iz stranog jezika ili da se pripreme za predstojeći kontrolni ili pismeni zadatak.

Takođe, namenjeni su i učenicima koji žele da polažu međunarodne ispite a ne žele da se pripremaju u grupi.

Škola stranih jezika „Đuro Salaj“ nudi učenje u paru (MALA GRUPA) ili učenje u troje, što se i dalje u velikoj meri razlikuje od učenja u grupi, prema tome koliko pažnje profesor posvećuju polaznicima i njihovim individualnim potrebama.

  • CENA PO ČASU 20 EVRA ZA ČAS OD 60 MINUTA

  • CENA PO ČASU 25 EVRA ZA ČAS OD 90 MINUTA

  • TEMPO RADA PO ŽELJI POLAZNIKA

  • TERMINI PO DOGOVORU SA PROFESOROM

  • POSTOJE UDŽBENICI KOJI SU NAM USTALJENI, ALI MOŽEMO VAM IZAČI U SUSRET UKOLIKO ŽELITE NEŠTO DRUGAČIJE

  • SAVREMENI PRISTUP NASTAVI

  • NASTAVA MOŽE POČETI ĆIM SE PRIJAVITE

  • ULAZNI TEST ZA PROCENU NIVOA ZNANJA

  • ZAVRŠNI TEST I SERTIFIKAT