Intenzivni kurs nemačkog jezika odvija se u ubrzanom tempu i fokusiran je na sve četiri veštine korišćenja jezika: čitanje, pisanje, slušanje i govor, sa posebnim akcentom na podsticanje samopouzdanja tokom usmenog sporazumevanja.

Za ovakav, ubrzani kurs nemačkog, predviđene su grupe sa malim brojem polaznika, što omogućava uspešno odvijanje komunikacije i diskutovanje na aktuelne teme, bliske interesovanjima polaznika, uz korišćenje video i audio materijala.

Intenzivni kurs nemačkog jezika predviđen je za sve nivoe. Na početnom nivou baziran je kao ubrzani pregled osnovnih gramatičkih pravila nemačkog jezika. Na srednjim i višim nivoima nastavu karakteriše poseban pristup pojedinačnim potrebama polaznika, sa ciljem otklanjanja nedoumica, utrvrđivanja i unapređivanja već postojećeg stanja.

Nastava se odvija u grupama sa malim brojem polaznka, u interaktivnoj atmosferi, u kojima profesor podstiče diskusije na određene teme koje su aktuelne, zanimljive i prilagođene polaznicima, što omogućava efikasnije učenje nemačkog jezika.

Za vas smo pripremili i nekoliko interesantnih primera zbog kojih je važno naučiti nemački jezik.

Kurs se održava u školi stranih jezika Đuro Salaj koja se nalazi u samom centru grada, u Nemanjinoj ulici br. 28.

NEMAČKI JEZIK – NIVO A1.1

TIP KURSA

GRUPNA NASTAVA

 • Nastavni fond: 18 časova od 90 minuta (mesec i po)
 • Puna cena: 34.290 rsd (2 rate x 17.145 rsd)
 • Cena sa POPUSTOM za uplaćen ceo kurs odjednom: 30.861 rsd – UŠTEDA 3.429 rsd

MALA GRUPA (2-3 POLAZNIKA)

 • Nastavni fond: 15 časova od 90 minuta (oko mesec dana)
 • Puna cena: 44.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs plaćen odjednom: 37.000 rsd – UŠTEDA 7.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs i plaćanje na rate: 40.000 rsd (2 rate x 20.000 rsd) – UŠTEDA 4.000 rsd

INDIVIDUALNA NASTAVA

 • Nastavni fond: 24 časa od 60 minuta (2 meseca)
 • Puna cena: 56.250 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs plaćen odjednom: 46.250 rsd – UŠTEDA 10.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs i plaćanje na rate: 50.250 rsd (2 rate x 25.125 rsd) – UŠTEDA 6.000 rsd

NEMAČKI JEZIK – NIVO A1.2

TIP KURSA

GRUPNA NASTAVA

 • Nastavni fond: 18 časova od 90 minuta (oko 2 meseca)
 • Puna cena: 34.290 rsd (2 rate od 17.145 rsd)
 • Cena sa POPUSTOM za uplaćen ceo kurs odjednom: 30.861 rsd – UŠTEDA 3.429 rsd

MALA GRUPA (2-3 POLAZNIKA)

 • Nastavni fond: 15 časova od 90 minuta (oko mesec dana)
 • Puna cena: 44.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs plaćen odjednom: 37.000 rsd – UŠTEDA 7.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs i plaćanje na rate: 40.000 rsd (2 rate x 20.000 rsd) – UŠTEDA 4.000 rsd

INDIVIDUALNA NASTAVA

 • Nastavni fond: 24 časa od 60 minuta (2 meseca)
 • Puna cena: 56.250 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs plaćen odjednom: 46.250 rsd – UŠTEDA 10.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs i plaćanje na rate: 50.250 rsd (2 rate x 25.125 rsd) – UŠTEDA 6.000 rsd

NEMAČKI JEZIK – NIVO A2.1

TIP KURSA

GRUPNA NASTAVA

 • Nastavni fond: 21 čas od 90 minuta (oko 2 meseca)
 • Puna cena: 40.000 rsd (2 rate x 20.000 rsd)
 • Cena sa POPUSTOM za uplaćen ceo kurs odjednom: 36.000 rsd – UŠTEDA 4.000 rsd

MALA GRUPA (2-3 POLAZNIKA)

 • Nastavni fond: 18 časova od 90 minuta (mesec i po dana)
 • Puna cena: 53.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs plaćen odjednom: 45.000 rsd – UŠTEDA 8.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs i plaćanje na rate: 49.000 rsd (2 rate x 24.500 rsd) – UŠTEDA 4.000 rsd

INDIVIDUALNA NASTAVA

 • Nastavni fond: 28 časova od 60 minuta (oko 2 meseca)
 • Puna cena: 66.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs plaćen odjednom: 56.000 rsd – UŠTEDA 10.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs i plaćanje na rate: 60.000 rsd (2 rtate x 30.000 rsd) – UŠTEDA 6.000 rsd

NEMAČKI JEZIK – NIVO A2.2

TIP KURSA

GRUPNA NASTAVA

 • Nastavni fond: 21 čas od 90 minuta (oko 2 meseca)
 • Puna cena: 40.000 rsd (2 rate x 20.000 rsd)
 • Cena sa POPUSTOM za uplaćen ceo kurs odjednom: 36.000 rsd – UŠTEDA 4.000 rsd

MALA GRUPA (2-3 POLAZNIKA)

 • Nastavni fond: 18 časova od 90 minuta (mesec i po dana)
 • Puna cena: 53.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs plaćen odjednom: 45.000 rsd – UŠTEDA 8.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs i plaćanje na rate: 49.000 rsd (2 rate x 24.500 rsd) – UŠTEDA 4.000 rsd

INDIVIDUALNA NASTAVA

 • Nastavni fond: 28 časova od 60 minuta (oko 2 meseca)
 • Puna cena: 66.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs plaćen odjednom: 56.000 rsd – UŠTEDA 10.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs i plaćanje na rate: 60.000 rsd (2 rtate x 30.000 rsd) – UŠTEDA 6.000 rsd

NEMAČKI JEZIK – NIVO B1.1

TIP KURSA

GRUPNA NASTAVA

 • Nastavni fond: 33 časa od 60 minuta (oko 3 meseca)
 • Puna cena: 77.500 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs plaćen odjednom: 67.500 rsd – UŠTEDA 10.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs i plaćanje na rate: 71.500 rsd (2 rate x 35.750 rsd) – UŠTEDA 6.000 rsd

MALA GRUPA (2-3 POLAZNIKA)

 • Nastavni fond: 21 čas od 90 minuta (oko 2 meseca)
 • Puna cena: 62.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs plaćen odjednom: 54.000 rsd – UŠTEDA 8.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs i plaćanje na rate: 58.000 rsd (2 rate x 29.000 rsd) – UŠTEDA 4.000 rsd

INDIVIDUALNA NASTAVA

 • Nastavni fond: 33 časa od 60 minuta (2 meseca)
 • Puna cena: 56.250 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs plaćen odjednom: 46.250 rsd – UŠTEDA 10.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs i plaćanje na rate: 50.250 rsd (2 rate x 25.125 rsd) – UŠTEDA 6.000 rsd

NEMAČKI JEZIK – NIVO B1.2

TIP KURSA

GRUPNA NASTAVA

 • Nastavni fond: 21 čas od 90 minuta (oko 2 meseca)
 • Puna cena: 62.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs plaćen odjednom: 54.000 rsd – UŠTEDA 8.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs i plaćanje na rate: 58.000 rsd (2 rate x 29.000 rsd) – UŠTEDA 4.000 rsd

MALA GRUPA (2-3 POLAZNIKA)

 • Nastavni fond
 • Puna cena
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs plaćen odjednom
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs i plaćanje na rate

INDIVIDUALNA NASTAVA

 • Nastavni fond: 33 časa od 60 minuta (oko 3 meseca)
 • Puna cena: 77.500 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs plaćen odjednom: 67.500 rsd – UŠTEDA 10.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs i plaćanje na rate: 71.500 rsd (2 rate x 35.750 rsd) – UŠTEDA 6.000 rsd

NEMAČKI JEZIK – NIVO B2.1

TIP KURSA

GRUPNA NASTAVA

 • Nastavni fond: 27 časova od 90 minuta (oko 2 meseca)
 • Puna cena: 51.500 rsd (2 rate x 25.750 rsd)
 • Cena sa POPUSTOM za uplaćen ceo kurs odjednom: 46.350 rsd – UŠTEDA 5.150 rsd

MALA GRUPA (2-3 POLAZNIKA)

 • Nastavni fond: 24 časa od 90 minuta (2 meseca)
 • Puna cena: 70.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs plaćen odjednom: 62.000 rsd – UŠTEDA 8.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs i plaćanje na rate: 66.000 rsd (2 rate x 33.000 rsd) –UŠTEDA 4.000 rsd

INDIVIDUALNA NASTAVA

 • Nastavni fond: 37 časova od 60 minuta (3 meseca)
 • Puna cena: 87.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs plaćen odjednom: 77.000 rsd – UŠTEDA 10.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs i plaćanje na rate: 81.000 rsd (3 rate x 27.000 rsd) – UŠTEDA 6.000 rsd

NEMAČKI JEZIK – NIVO B2.2

TIP KURSA

GRUPNA NASTAVA

 • Nastavni fond: 27 časova od 90 minuta (oko 2 meseca)
 • Puna cena: 51.500 rsd (2 rate x 25.750 rsd)
 • Cena sa POPUSTOM za uplaćen ceo kurs odjednom: 46.350 rsd – UŠTEDA 5.150 rsd

MALA GRUPA (2-3 POLAZNIKA)

 • Nastavni fond: 24 časa od 90 minuta (2 meseca)
 • Puna cena: 70.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs plaćen odjednom: 62.000 rsd – UŠTEDA 8.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs i plaćanje na rate: 66.000 rsd (2 rate x 33.000 rsd) – UŠTEDA 4.000 rsd

INDIVIDUALNA NASTAVA

 • Nastavni fond: 37 časova od 60 minuta (3 meseca)
 • Puna cena: 87.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs plaćen odjednom: 77.000 rsd – UŠTEDA 10.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs i plaćanje na rate: 81.000 rsd (3 rate x 27.000 rsd) – UŠTEDA 6.000 rsd