Slobodno možemo reći da je nemački jezik, pored engleskog, postao jedan od najtraženijih stranih jezika današnjice, stoga je ”nemački za medicinare” postao jedan od najaktuelnijih kurseva poslednjih godina u Srbiji. Pojavu tog fenomena uslovljava, najpre, potreba zaposlenja, ali i sve veća saradnja sa firmama i kompanijama nemačkog govornog područja.

Poznato je da se zbog deficita zdravstvenih radnika u Nemačkoj, naše medicinsko osoblje nailazi na otvorena vrata nemačkih zdravstvenih ustanova, koje nude vrlo dobre uslove zaposlenja i rada, stoga su posebno traženi nemački za medicinske sestre i nemački za lekare.  Veliku prednost u tome nosi i činjenica da su diplome naših fakulteta i univerziteta priznate širom nemačkog govornog područja.

Glavni preduslov zaposlenja van granica naše zemlje jeste, naravno, poznavanje jezika i mogućnost komunikacije. Savladavanje nemačkog jezika nije ni laka ni jednostavna stavka, ali stoji kao prepreka pri dobijanju radnog mesta. Zato je kurs „nemački za medicinare“ namenjen svima onima koji se prvi put susreću sa ovim jezikom, kao i onima koji su ga već učili, ali imaju potrebu da se detaljnije tome posvete. Neophodni nivoi su:

A2 – B1: nemački za medicinske sestre i

B1 – B2: nemački za lekare.

Nastavu koju ovim kursom predviđamo, prilagođena je vašim potrebama korišćenja jezika u struci, tako da su udžbenici, kao i vokabular koji ćemo nastojati da proširujemo iz časa u čas, usmereni na oblast medicinskih nauka. Trajanje kursa, odnosno vreme koje mislimo da je potrebno uložiti prilikom savladavanja jezika, organizovali smo u skladu sa činjenicom da je za zapošljavanje medicinskih sestara potreban savladan A2 – B1 nivo, dok je za zapošljavanje lekara neophodan B1 – B2 nivo!

Program ovog kursa osmišljen je tako da Vas što pre uvede u osnove ovog jezika i omogući Vam da sa što manje muke probijete barijeru savladavanja novog jezika.

Program kursa ”Nemački za medicinare” osmišljen je tako da Vam omogući:

 • sticanje sposobnosti u oblasti pisanja, čitanja i razumevanja nemačkog jezika
 • usvajanje gramatičkij jedinica koje će omogućiti pravilnu upotrebu jezika u komunikaciji i izgovoru
 • usvajanje vokabulara, osnovnih reči i fraza, kao i način njihove upotrebe u rečenici
 • razvoj konverzacijskih sposobnosti, korišćenje jezika u svakodnevnom razgovoru, što daje prednost grupnoj nastavi

KURS A1 I A2

TIP KURSA

GRUPNA NASTAVA

 • Nastavni fond: 40 časova od 90 minuta (5 meseci)
 • Puna cena: 76.200 rsd (5 rata x 15.240 rsd)
 • Cena sa POPUSTOM za uplaćen ceo kurs odjednom: 45.720 rsd – UŠTEDA 30.480 rsd

MALA GRUPA (2-3 POLAZNIKA)

 • Nastavni fond: 37 časova od 90 minuta (4 i po meseca)
 • Puna cena: 108.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs plaćen odjednom: 75.000 rsd – UŠTEDA 33.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs i plaćanje na rate: 79.000 rsd (4 rate x 19.750 rsd) – UŠTEDA 29.000 rsd

INDIVIDUALNA NASTAVA

 • Nastavni fond: 40 časova po 90 minuta (5 meseci)
 • Puna cena: 94.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs plaćen odjednom: 84.000 rsd – UŠTEDA 10.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs i plaćanje na rate: 88.000 rsd (5 rata x 17.600 rsd) – UŠTEDA 6.000 rsd

KURS B1 I B2

TIP KURSA

GRUPNA NASTAVA

 • Nastavni fond: 40 časova od 90 minuta (5 meseci)
 • Puna cena: 76.200 rsd (5 rata x 15.240 rsd)
 • Cena sa POPUSTOM za uplaćen ceo kurs odjednom: 45.720 rsd – UŠTEDA 30.480 rsd

MALA GRUPA (2-3 POLAZNIKA)

 • Nastavni fond: 37 časova od 90 minuta (4 i po meseca)
 • Puna cena: 108.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs plaćen odjednom: 75.000 rsd – UŠTEDA 33.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs i plaćanje na rate: 79.000 rsd (4 rate x 19.750 rsd) – UŠTEDA 29.000 rsd

INDIVIDUALNA NASTAVA

 • Nastavni fond: 40 časova od 90 minuta (5 meseci)
 • Puna cena: 94.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs plaćen odjednom: 84.000 rsd – UŠTEDA 10.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs i plaćanje na rate: 88.000 rsd (5 rata x 17.600 rsd) – UŠTEDA 6.000 rsd