Srednji kurs nemačkog jezika

NIVO B1.1

TIP KURSA

GRUPNA NASTAVA

 • Nastavni fond: 24 časa od 90 minuta (3 meseca)
 • Puna cena: 45.720 rsd (3 rate x 15.240 rsd)
 • Cena sa POPUSTOM za uplaćen ceo kurs odjednom: 41.148 rsd – UŠTEDA 4.572 rsd

MALA GRUPA (2-3 POLAZNIKA)

 • Nastavni fond: 21 čas od 90 minuta (oko 3 meseca)
 • Puna cena: 62.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs plaćen odjednom: 54.000 rsd – UŠTEDA 8.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs i plaćanje na rate: 58.000 rsd (3 rate x 19.333 rsd) – UŠTEDA 4.000 rsd

INDIVIDUALNA NASTAVA

 • Nastavni fond: 33 časa od 60 minuta ( oko 4 meseca)
 • Puna cena: 77.500 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs plaćen odjednom: 67.500 rsd – UŠTEDA 10.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs i plaćanje na rate: 71.500 rsd (4 rate x 17.875 rsd) – UŠTEDA 6.000 rsd

NIVO B1.2

TIP KURSA

GRUPNA NASTAVA

 • Nastavni fond: 24 časa od 90 minuta (3 meseca)
 • Puna cena: 45.720 rsd (3 rate x 15.240 rsd)
 • Cena sa POPUSTOM za uplaćen ceo kurs odjednom: 41.148 rsd – UŠTEDA 4.572 rsd

MALA GRUPA (2-3 POLAZNIKA)

 • Nastavni fond: 21 čas od 90 minuta (oko 3 meseca)
 • Puna cena: 62.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs plaćen odjednom: 54.000 rsd – UŠTEDA 8.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs i plaćanje na rate: 58.000 rsd ( 3 rate x 19.333 rsd) – UŠTEDA 4.000 rsd

INDIVIDUALNA NASTAVA

 • Nastavni fond: 33 časa od 60 minuta (oko 4 meseca)
 • Puna cena: 77.500 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs plaćen odjednom: 67.500 rsd – UŠTEDA 10.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs i plaćanje na rate: 71.500 rsd (4 rate x 17.875 rsd) – UŠTEDA 6.000 rsd

NIVO B2.1

TIP KURSA

GRUPNA NASTAVA

 • Nastavni fond: 27 časova po 90 minuta (oko 3 meseca)
 • Puna cena: 51.500 rsd (3 rate x 17.167 rsd)
 • Cena sa POPUSTOM za uplaćen ceo kurs odjednom: 46.350 rsd – UŠTEDA 5.150 rsd

MALA GRUPA (2-3 POLAZNIKA)

 • Nastavni fond: 24 časa od 90 minuta (3 meseca)
 • Puna cena: 70.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs plaćen odjednom: 62.000 rsd – UŠTEDA 8.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs i plaćanje na rate: 66.000 rsd (3 rate x 22.000 rsd) – UŠTEDA 4.000 rsd

INDIVIDUALNA NASTAVA

 • Nastavni fond: 37 časova po 60 minuta (4 i po meseca)
 • Puna cena: 87.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs plaćen odjednom: 77.000 rsd – UŠTEDA 10.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs i plaćanje na rate: 81.000 rsd (4 rate x 20.250 rsd) – UŠTEDA 6.000 rsd

NIVO B2.2

TIP KURSA

GRUPNA NASTAVA

 • Nastavni fond: 27 časova od 90 minuta (oko 3 meseca)
 • Puna cena: 51.500 rsd (3 rate x 17.167 rsd)
 • Cena sa POPUSTOM za uplaćen ceo kurs odjednom: 46.350 rsd – UŠTEDA 5.150 rsd

MALA GRUPA (2-3 POLAZNIKA)

 • Nastavni fond: 24 časa od 90 minuta (3 meseca)
 • Puna cena: 70.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs plaćen odjednom: 62.000 rsd – UŠTEDA 8.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs i plaćanje na rate: 66.000 rsd (3 rate x 22.000 rsd) – UŠTEDA 4.000 rsd

INDIVIDUALNA NASTAVA

 • Nastavni fond: 37 časova od 90 minuta (4 i po meseca)
 • Puna cena: 87.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs plaćen odjednom: 77.000 rsd – UŠTEDA 10.000 rsd
 • Cena sa POPUSTOM za potpisan ugovor za ceo kurs i plaćanje na rate: 81.000 rsd (4 rate x 20.250 rsd) – UŠTEDA 6.000 rsd